Απαιτούμε μια Σύμη καθαρή από γωνιά σε γωνιά, από γειτονιά σε γειτονιά. Βάζοντας στην ζωή μας την ανακύκλωση. Είμαστε η παράταξη που έχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα, χάρη στο έμπειρο επιστημονικό προσωπικό της.